Stowarzyszenie Ekologiczno-Wędkarskie - ZALEW w Strykowie

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Moszczenica od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Bzura wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.​