REGULAMIN POŁOWU RYB NA ROK 2023-2024

OBWODU RYBACKIEGO nr 1 RZEKI MOSZCZENIECA

I. Regulamin obowiązuje na wszystkich wyszczególnionych w licencji zbiornikach i rozlewiskach.
II. Na rzece Moszczenicy i jej dopływach obowiązują przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym

Ważne informacje

 1. Nieznajomość regulaminu i innych przepisów Stowarzyszenia Ekologiczno – Wędkarskiego ‘’ZALEW’’ w Strykowie nie zwalnia od odpowiedzialności.
 2. Brak reakcji na widoczne nie przestrzeganie regulaminu przez innych wędkujących, może skutkować konsekwencjami w postaci: upomnienia, wpisu do licencji(zezwolenia) uwagi lub do wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 3. Trzy wpisane w licencję(zezwolenie) uwagi powodują zatrzymanie wędkarzowi dokumentu, a następnie Decyzją Zarządu tymczasowe lub trwałe wykluczenie go ze Stowarzyszenia.
 4. Strażnicy Ochrony Mienia Stowarzyszenia, mają prawo za łamanie regulaminu zatrzymać wędkującemu licencję(zezwolenie) i przekazać ją Zarządowi do rozpatrzenia sprawy.
 5. Straż Ochrony Mienia Stowarzyszenia ma prawo wglądu do pojemników, toreb, pokrowców, bagażników aut i skuterów wędkarza aktualnie łowiącego lub po zakończeniu jego
  łowienia(w razie podejrzenia złamania regulaminu).
 6. ‘’Rok wędkarski’’ w Stowarzyszeniu Ekologiczno – Wędkarskim ‘’ZALEW’’ w Strykowie trwa od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
 7. Każdy wędkarz Stowarzyszenia ma prawo i obowiązek kontrolować innych wędkarzy, łowiących na wodach Obwodu Rybackiego nr 1 Rzeki Moszczenicy, pod kątem przestrzegania powyższego regulaminu, a osoba kontrolowana ma obowiązek okazać: licencję/zezwolenie, kartę wędkarską, złowione ryby oraz rodzaj zestawu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego regulaminu  przez kontrolującego, ma on prawo zatrzymać licencję/zezwolenie kontrolowanemu, a następnie przekazać ją do Zarządu Stowarzyszenia w celu rozpatrzenia sprawy. 
 8. Wszelkie zmiany w regulaminie(w trakcie trwania ‘’roku wędkarskiego’’), będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej http://www.zalew-strykow.pl/, a także na tablicach ogłoszeniowych przy zbiornikach.
 9. Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych – mogą być wyposażone w nie więcej niż trzy haczyki. Haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód okręgu o średnicy 30mm i nie szersze od korpusu przynęty o więcej niż 2mm.
 10. Za Złamanie Regulaminu Stowarzyszenia grozi – utrata licencji – zgodnie z paragrafem 7, punkt 4e(Regulaminu Stowarzyszenia).
 11. Przypominamy – że limit roczny Karpia wynosi 40 sztuk.

Ogólne

 1. Wędkowanie dozwolone jest za specjalną licencją(zezwoleniem), osoba uprawniona do wędkowania obowiązana jest posiadać ją przy sobie na łowisku wraz z karta wędkarską.
 2. Pierwszeństwo do wędkowania ma osoba, która pierwsza przybyła na dane stanowisko.
 3. Dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki z brzegu metodą – spławikową lub gruntową, w okresie od 1-go marca do 30-go listopada.
 4. Dozwolone jest stosowanie koszyczków zanętowych.
 5. Dodatkowe nęcenie dozwolone jest za pomocą: proc, łych i rakiet zanętowych.
 6. Odległość między stanowiskami wynosi  minimum 10m.
 7. Pomosty stanowią linie brzegową.
 8. Od 1-go grudnia do 28 – go lutego dozwolone jest tylko wędkowanie podlodowe.
 9. Wędkowanie podlodowe dozwolone jest na jedną wędkę, wyłącznie na własną odpowiedzialność. Otwór w lodzie do połowu, nie może być większy od średnicy 15cm. Podczas łowienia z lodu zabrania się używać przynęt z kotwiczkami przekraczającymi(poza obwód okręgu) średnicę 20mm.
 10. Wędkowanie podlodowe dozwolone jest w ciągu dnia(jedna godzina przed wschodem słońca i jedna godzina po zachodzie).
 11. Wędkujący zobowiązany jest do utrzymania porządku w obrębie swojego stanowiska w trakcie i po zakończeniu łowienia wraz z zakazem rzucania na ziemię jak i do wody niedopałków papierosów.
 12. Złowione ryby przechowujemy tylko i wyłącznie w siatkach z pałąkami(nie mogą być siatki metalowe). Długość minimalna siatki nie mniejsza niż 80cm.
 13. Każdy wędkarz ma obowiązek wypełnić, zawarty w licencji(zezwoleniu), rejestr połowu ryb.
  Wpis do rejestru z chwilą zajęcia stanowiska – data połowu/symbol łowiska.
 14. Każdy wędkarz obowiązkowo musi niezwłocznie wpisać ryby złowione i umieszczone w siatce, do rejestru połowu[zawartego w licencji(zezwoleniu)] z limitu dobowego.
  Wpisujemy gatunek ryby(symbol określony w licencji/zezwoleniu) i wymiar w cm.
 15. Obowiązujący czas połowu ryb od 1-go marca do 31 maja to – jedna godzina przed wschodem słońca i jedna godzina po zachodzie słońca.
 16. Od 1-go czerwca do 30-go listopada można łowić w  godzinach nocnych w każdą noc tygodnia.
 17. Na Zbiorniku Stryków łowienie nocne dozwolone jest tylko w dwóch strefach:
  a) Strefa 1(od strony przystani i ulicy Wczasowej) – od zapory do tabliczki z napisem koniec strefy nocnego łowienia.
  b) Strefa 2(od kościoła Mariawickiego i ulicy Legionów) – od zapory     do końca ścieżki rowerowej.
 18. Na zbiornikach Stryków i Malinka w godzinach 10:00 do 18:00 pierwszeństwo w korzystaniu ze zbiornika ma OKiR w Strykowie i MOSiR w Zgierzu, zarządzający wypożyczaniem sprzętu pływającego i kąpieliskami.
 19. Zestawy wędkarskie zarzucamy tylko w obrębie swojego stanowiska – tylko i wyłącznie prostopadle do osi zbiornika. Na jednym stanowisku w obrębie 10m, mogą być zarzucone tylko dwie wędki.
 20. Złowione ryby należy przechowywać w siatce w wodzie i okazywać kontrolującym osobom.
 21. Podczas łowienia obowiązkowo należy posiadać wypychacz wędkarski oraz dokładną miarkę wędkarską.
 22. Łowienie metodą spinningową dozwolone jest całodobowo na zbiornikach obwodu, za wyjątkiem zbiorników: Stryków i Malinka, od 1-go czerwca do 30-go listopada.
 23. Spinning na zbiornikach: Stryków i Malinka dozwolony jest:
  a) od 1-go czerwca go 31-go sierpnia od poniedziałku do piątku:
  → od wschodu słońca(jedna godzina przed) do godziny 10-tej.
  → od godziny 18-tej do zachodu słońca(jedna godzina po).
  b) od 1-go czerwca do 31-go sierpnia wykluczone jest spinningowanie w weekendy(sobota/niedziela) i święta.
  c) od 1-go września do 30-go listopada spinningowanie dozwolone jest całodobowo, w każdy dzień tygodnia.
 24. Niedopuszczalne jest przetrzymywanie ryb w siatce, które i tak mają wrócić do wody.
 25. Łowienie na żywą, martwą rybkę, fileta dozwolone jest od 1-go czerwca do 30-go listopada.

Zakazy

 1. Zakaz łowienia z brzegu i pomostów od 1- grudnia do 28 – go lutego. W tym okresie dozwolone jest tylko i wyłącznie wędkarstwo podlodowe.
 2. Zakaz łowienia ryb na żywą, martwą rybkę, fileta od 1-go grudnia do 31-go maja.
 3. Zakaz spinningowania od 1-go grudnia do 31-go maja.
 4. Na zbiornikach: Stryków i Malinka zakaz spinningowania w weekendy(sobota/niedziela) i święta od 1-go czerwca do 31-go sierpnia.
 5. Zakaz stosowania: materiałów PVA.
 6. Zakaz używania echosond(za wyjątkiem celów badawczych za zgodą Zarządu Stowarzyszenia)
 7. Zakaz nęcenia przy użyciu sprzętu pływającego z uwzględnieniem łódek zanętowych oraz wchodzenia do wody celem zanęcania.
 8. Zakaz łowienia ze sprzętów pływających(łódek, kajaków, pontonów, rowerów wodnych itp.)
 9. Zakaz spinningowania przy użyciu przynęt typu: cykada, kogut, mandula.
 10. Zakaz spinningowania metodą na tzw. ‘’szarpaka’’.
 11. Zakaz zabierania ryb spokojnego żeru złowionych metodą spinningową.
 12. Zakaz zamieniania ryb w siatce.
 13. Zabronione jest podczas połowu ryb spokojnego żeru używania więcej niż jednego haczyka na zestawie.
 14. Zabrania się obierania ryb w obrębie stanowiska(nad wodą).
 15. O Zakazie(karencji ) – czasowym wyłączeniu z wędkowania danego zbiornika – po zarybieniu decyduje Zarząd(informacje na temat będą zamieszczane na stronie
  http://www.zalew-strykow.pl/ oraz tablicach ogłoszeniowych przy zbiornikach.
 16. Zabronione jest przechowywanie złowionych ryb, wspólnie z innym wędkarzem w jednej siatce.
 17. Zabrania się udostępniania własnej licencji wędkarza Stowarzyszenia innym osobom.
 18. Zabrania się udostępniania własnej wędki innemu wędkarzowi.
 19. Całkowity zakaz zabierania Karasia Pospolitego(złotego) i jesiotra.

LIMITY DOBOWE i WYMIARY OCHRONNE  POŁOWU RYB

 1. 2 sztuki – Boleń – wymiar ochronny – do 50cm włącznie
 2. 3 sztuki – Jaź – wymiar ochronny – do 25cm włącznie
 3. 2 sztuki – Szczupak – wymiar ochronny – do 50cm włącznie(gdy nie łączymy z Sandaczem)
 4. 2 sztuki – Sandacz – wymiar ochronny – do 55cm i od 80cm włącznie(gdy nie łączymy ze Szczupakiem)
 5. Limit dobowy 1 sztuka Szczupak + 1 sztuka Sandacz
 6. 1 sztuka – Karp – wymiar  ochronny – do 40cm i od 70cm włącznie
 7. Limit roczny Karpia to 40sztuk
 8. 1 sztuka – Amur – wymiar ochronny- do 60cm włącznie
 9. 5 sztuk – Leszcz – wymiar ochronny – do 25 cm włącznie
 10. 2 sztuki – Lin – wymiar ochronny – do 30cm włącznie
 11. 2 sztuki – Kleń – wymiar ochronny – do 30cm włącznie
 12. 1 sztuka – Sum – wymiar ochronny – do 70cm włącznie
 13. 2 sztuki – Węgorz – wymiar ochronny – do 60cm włącznie
 14. 2 sztuki – Miętus – wymiar ochronny – do 40cm włącznie
 15. 1 sztuka – Certa – wymiar ochronny – do 30cm włącznie
 16. Łączna ilość ryb wyszczególnionych w punktach: 1-15 nie może przekroczyć 5 sztuk na dobę
 17. 10 sztuk Okoń – wymiar ochronny – do 20cm włącznie
 18. Tołpyga – bez wymiaru – bez limitu dobowego
 19. Wzdręga – wymiar ochronny- do 20cm włącznie – bez limitu dobowego
 20. Płoć – bez wymiaru – bez limitu dobowego
 21. 3kg innych złowionych ryb(bez Płoci)
 22. O zmianie wymiarów i limitów decyduje Zarząd( informacje będą zamieszczane na stronie http://www.zalew-strykow.pl/ oraz tablicach ogłoszeniowych przy zbiornikach.
 23. Okresy ochronne ryb zgodnie z ustawą o Rybactwie Śródlądowym.
 24. Na rzece Moszczenicy i jej dopływach, a także w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym.